Undervisning

Undervisning


Sankt Ansgars Skole tilbyder undervisning fra 0. til 9. klasse, som afsluttes med Folkeskolens afsluttende prøver, FP9.


Vi tilbyder undervisning i engelsk fra 1. klasse og tysk og fransk fra 5. klasse.


I 7. og 8. klasse tilbydes musik og kunst som valgfag.


Skolens undervisning følger Undervisningsministeriets ”Fælles mål” for samtlige fag, og skolens undervisning følger ligeledes Undervisningsministeriets "Læseplan" for fagene. Disse redegør for omfanget af undervisningen og for fagenes mål.


Der udarbejdes til hvert fag og hver klasse en årsplan.

Kunst på Sankt Ansgars Skole


Vi vægter kunst og kreativitet højt, særligt højt. Vi har samlet set flere timer til kunst, ligesom vi prøver at lade den kreative tilgang være en rød tråd gennem skolegangen. 


På Sankt Ansgars skole arbejder vi i kunst med at eleverne er medskabere af skolens miljø og at eleverne oplever at de er en vigtig del af ”smukificeringen” på skolen. Billeder og produkter bliver hængt op, og vi laver små ferniseringer.


Vores skoles beliggenhed i hjertet af Nørrebro gør det muligt for os at bruge det omgivende kreative byrum. Lokalmiljøet og byens kunstmuseer bliver ofte inddraget i undervisningen, og til Markedsdagen hvert år laver vi en udstilling af elevernes produkter. Det er vigtigt, at elevernes billeder udstilles og præsenteres med respekt for det, de har præsteret - billeder skal ses!Pædagogiske målsætninger


  • at udvikle det hele menneske: følelser, kropsbevidsthed, intellekt og åndelighed.
  • at imødekomme elevernes nysgerrighed over for den religiøse dimension og via fællesskabet i skolen og i kirkerne at gøre det enkelte barn parat til selv at tage stilling til, hvilke værdier det vil bygge sin tilværelse på.
  • at lære eleverne glæde ved og ansvarlighed over for Guds skaberværk.
  • at vinde barnets tillid, så det føler sig ønsket, værdifuldt og grundlæggende godt.
  • at give eleverne mulighed for stilhed, fordybelse og bøn.
  • at hjælpe eleverne til at se mulighederne i den menneskelige mangfoldighed samt at vise respekt og tolerance over for hinanden.
  • at skabe rammer for fællesskab og venskab i klassen såvel som i skolen som helhed.
  • at opdrage eleverne til at løse konflikter.
  • at styrke elevernes vurderingsevne med hensyn til hvad der er godt og rigtigt.