Fritidshjemmet Sankt Johannes Gården

Sankt Johannes Gården


Vi er glade for vores gode og tætte samarbejde med Sankt Johannes Gården, der fungerer som fritidshjem og klub for de af skolens elever, der ønsker det. Børn op til og med 3. klasse går i fritidshjem, mens elever fra 4.-7. klasse kan gå i Klub. 


For eleverne udgør både skolen og Sankt Johannes Gården deres hverdag, og selvom de befinder sig på to forskellige adresser, er det vigtigt, at børn og forældre føler det som ét hele. Skolen og Sankt Johannes Gården har derfor et tæt samarbejde på alle niveauer. Det drejer sig blandt andet om overlevering ved overgange, samarbejde mellem personale, fælles arrangementer og fælles pædagogisk udvikling.


På Sankt Johannes Gården arbejdes der ud fra en anerkendende tilgang, med respekt for individet og et forpligtende fællesskab. Der er fokus på medbestemmelse, og børnenes ideer er udgangspunktet for hverdagen. 


Læs mere om '1. maj-perioden' for nye bh. klasser her


Læs mere om Sankt Johannes Gården her