Værdigrundlag

Værdigrundlag


Vi er skolen med hjerte….


  • for dem der vil have en ven og gerne vil være en ven….
  • for dem der elsker matematik, dansk og bøger…
  • for dem der drømmer om at bruge sine talenter
  • for dem der synes at det er dejligt, at vi ikke er ens.
  • for dem der har tro, og dem der ikke har


Vi er den lille trygge landsbyskole midt på den pulserende Nørrebrogade. Hos os går tryghed hånd i hånd med faglighed. At betro sine børn - det dyrebareste man har - i skolens varetægt, kræver, at man har tillid til, at skolen virkelig er et godt og trygt sted for det enkelte barn. Vi vægter den trygge hverdag, har mange traditioner, som vi holder af, og vi elsker at udtrykke os kreativt gennem kunst og musik.


Vores skoles vigtigste opgave er at bevare og stimulere barnets evne og lyst til at lære i et trygt fællesskab. Det er af afgørende betydning, at barnet og den unge tilegner sig grundlæggende kundskaber og færdigheder, for med en solid faglig ballast får børnene senere i livet en reel mulighed for at forme egen fremtid og tage del i fællesskabet.