Trivsel

Trivsel


På Sankt Ansgars Skole vægter vi trivsel meget højt. Det er en del af skolens varemærke, at der er trivsel og tryghed inde bag porten på Nørrebrogade. Ligeledes bemærker nye elever og lærere, gæster og andre, at eleverne er hjælpsomme, høflige og venlige; man holder døren for hinanden og taler i det store og hele pænt til hinanden og til fremmede etc. Skolens elever, der repræsenterer en stor etnisk spredning, trives synligt med hinandens forskellighed, og vi tror på, at den store diversitet er med til at gøre eleverne til rummelige mennesker med stor respekt for forskellighed.


For at styrke og bevare trivslen for hver enkelt elev har vi formuleret et enkelt imperativ, som udgør skolens trivselspolitik: 


"Vis Hensyn"


Af dette udledes diverse simple regler, som vi opdrager vores elever at overholde. Fx


  • Der tages hensyn til hinanden, især de små elever
  • Der bruges et ordentligt sprog
  • Der findes en respektfuld omgangstone og form lærere og elever imellem
  • Eleverne retter sig efter anvisninger fra skolens personale


Menneskesyn

Sankt Ansgars Skole er en kristen privatskole på katolsk grundlag. Skolens overordnede formål bygger på det kristne livs- og menneskesyn, som det kommer til udtryk i evangeliet og kirkens lære. Mange af skolens traditioner og særlige tilbud har deres udspring i kirkeåret og katolsk praksis.


Den daglige omgangsform personalet imellem, voksne og børn imellem og børn og børn imellem tager udgangspunkt i det kristne menneskesyn: Vi er alle skabt i Guds billede og derfor grundlæggende gode, selv om vi ikke altid lever op til dette. Alle har krav på respekt og omsorg. Mobning tolereres ikke, hvilket de voksne tydeligt tilkendegiver over for eleverne. Konflikter søges løst ved samtale parterne imellem.