Skolestart for bh. klasse

Opskrivning til bh. klasse


I kan skrive jeres barn op til en plads på Sankt Ansgars Skole fra barnets fødsel og frem til skolestart.
Barnet skal starte i skole det kalenderår, hvor barnet fylder 6 år.
Opskrivning til bh.klasse på Sankt Ansgars Skole foregår via denne opskrivningsformular


Når I har skrevet jeres barn op til bh. klasse


I sensommeren året før skolestart, vi I blive inviteret til en informationsaften på skolen, hvor I kan høre mere om skolen, fritidshjemmet og møde leder fra både Sankt Ansgars Skole og Sankt Johannes Gården, bh. klasselærerne, samt nogle fra indskolingsteamet. Til mødet kan I stille spørgsmål og få en rundvisning på skolen.
Ønsker I at gå videre med Sankt Ansgars Skole som skolevalg til jeres barn, meldes der skriftligt tilbage til skolens kontor på sekretaer@ansgarsskole.dk.
Ved tilmeldelse betales der indmeldelsesgebyr på 600 kr.


I starten af efteråret vil I modtage en invitation til en personlig samtale, denne gang er barnet inviteret med.
Her vil I møde indskolingsteamet, samt lærerne fra bh. klassen og I vil have mulighed for at stille personlige spørgsmål og fortælle om jeres barn.


Opstart på fritidshjemmet


Skolelivet som elev på Sankt Ansgars Skole starter i maj måned, hvor børnene starter på Sankt Johannes Gårdens Fritidshjem. Her vil børnene få en rolig og tryg overgang, fra børnehavelivet til livet i fritidshjemmet.
De lærer de nye omgivelser at kende, blive fortrolige ved nye voksne og lærer de alle deres nye skolekammerater at kende, inden skolen starter op efter sommerferien.


At starte på noget nyt kan både være spændende, men også lidt overvældende på samme tid.
På fritidshjemmet er der derfor et stort fokus på, at børnene skal være i mindre grupper.  
I de mindre grupper kan børnene langsomt vænne sig til de mange nye ansigter og omgivelser på fritidshjemmet.
Om formiddagen har de kommende skolebørn hele fritidshjemmet at boltre sig på. Her er børnene inddelt i mindre grupper, hvor der er planlagte pædagogiske aktiviteter med forskellige temaer.
Om eftermiddagen, når de større skolebørn kommer på fritidshjemmet, samles hele børneflokken til friere aktiviteter på fritidshjemmet.


Klassesammensætningen til bh. klasserne dannes i løbet af de første par måneder og ”afsløres” for de kommende elever ved en hyggelig, traditionsfyldt klassedelings - ceremoni, i slutningen af juni måned.
Børnene kan derved gå på sommerferie med en tryghed og vished om, hvilken klasse de starter i og hvilke børn der bliver deres kommende klassekammerater, når de starter deres nye liv som skoleelever på Sankt Ansgars Skole.


Bh. Klassen


Den gode trygge skolestart er altafgørende for os, derfor bruger vi god tid på at lære børnene godt at kende når de starter her, og primærpædagogerne fra fritidshjemmet er med i klassen 8 timer om ugen.

Der skal være god tid og ro til at børnene bliver kendt med skolehverdagens rytmer.


En typisk dag starter med morgensang, efterfulgt af afkrydsning, hvor vi siger godmorgen til hver enkelt elev og en gennemgang af dagens program. Det er vigtigt, at børnene føler sig set og anerkendt fra morgenstunden, og de bliver forberedt på hvad dagen bringer. Herefter er der tid med faglig undervisning, der varierer alt efter ugedag.


I bh.klassen stifter børnene bekendtskab med følgende fag: dansk, matematik, engelsk, musik, idræt, kunst og trivsels/børnemøde.

Efter frokost og historielæsning er der legetime, hvor eleverne leger i klassen, inden skoledagen slutter kl. 13.
Herefter står pædagogerne fra fritidshjemmet klar til at hente børnene i skolegården, og lærerne har mulighed for at give pædagogerne en opdatering på hvordan skoledagen er gået.


Da det også er vigtigt at forældrene i klassen skal lære skolen og hinanden at kende, har vi hyggelige, sociale arrangementer som eksempelvis forældremorgenmad, klippeklistre dag med forældre i løbet af skoleåret.
Desuden holdes der forældremøde i starten af skoleåret og to skole/hjem- samtaler i løbet af året, hvor også fritidshjemmet deltager.


På Sankt Ansgars Skole har vi en tradition med venskabsklasser på tværs af årgange.

Når elever starter i bh. klassen, får de tilknyttet en 4. årgangs venskabsklasse, samt en fast ven i denne venskabsklasse. Dette er en værdsat tradition på Sankt Ansgars Skole.
Vi oplever det giver en stor tryghed for de nystartede elever at have en nærmere relation til både en lidt større klasse og en fast ven i klassen.
I bh. klassen vil der være mange planlagte relations opbyggende aktiviteter og ture med venskabsklassen.
Oftest består venskabsklasserne skoletiden ud, og der arrangeres jævnligt aktivitet på skolen eller ture ud af huset.