Traditioner

Traditioner 


På Sankt Ansgars Skole værner vi meget om vores mange traditioner, både de kirkelige og alle de andre. Vi oplever, at det giver eleverne en tryghed og forudsigelighed, at der gennem året er mange holdepunkter og ting at glæde sig til. 

 

Morgensang


Hver morgen mødes vi til morgensang. Her bliver det tydeligt, at vi er et fællesskab, der i enhed starter dagen. Vi ved at samhørighedsfølelsen er vigtig for trivsel. Samtidig er det en del af en vigtig rutine, som giver tryghed, genkendelighed og ro. Klasserne står på skift for at vælge sange og bidrage til indholdet.

Til morgensang får musik og sang lov at fylde, og børnene får et kendskab til en bred vifte af forskellige sange, der afspejler mange facetter af det, at være menneske.

 

Kirketimer og gudstjenester


Hver 3. uge er vores børn til kirketime, en mini-gudstjeneste tilpasset børn. Ved højtider er vi alle sammen til fælles gudstjenester. Når hele skolen samles til gudstjeneste, foregår det som regel i Sct. Johanneskirken. Sognepræsterne fra lokalområdet (protestantisk) og Sakramentskirken (katolsk) er sammen om disse fælleskirkelige gudstjenester. På Sankt Ansgars Skole lægger vi vægt på fællesskabet mellem de kristne trossamfund og fællesskabet mellem de troende. 


Andre gange er vi delt op, så det enten er de ældste elever eller de yngste elever, der er til gudstjeneste.


Særligt højtiderne jul og påske markeres. Her er der klasser, der hvert år i ugen op til, arbejder med at dramatisere og iscenesætte de bibelske beretninger.


Anderledes dage


Hen over året har vi mange dage, hvor vi bryder det almindelige skema og samler elever på tværs af årgange. Det er fx idrætsdage, emneuger, fagdage, teateruger og markedsdag. Da vi er ambassadørskole for Red Barnet, betyder det, at vi har et  tæt samarbejde med organisationens tiltag. En gang om året holder skolen en hel dag, hvor der er fokus på organisationens formål, børnerettigheder, trivsel og levevilkår for andre børn på jorden. Dagen er noteret i FN´s børnekonvention.

 

Lejrskoler


For at styrke fællesskabet og give børnene oplevelser sammen tager vores klasser afsted på lejrskoler på 3. 5. 7. 8. og 9. årgang. 


Socialpraktik i udskolingen


Socialpraktikken er en pendant til erhvervspraktikken, men hvor erhvervspraktikken har til formål at afdække karrieremuligheder, så har socialpraktikken et andet sigte. Hensigten med praktikforløbet er, at eleverne gennem frivilligt arbejde på en institution eller i en forening tilegner sig en forståelse for opgaver af social karakter, der påhviler ethvert samfund. Samtidig er hensigten også at give eleverne mulighed for at være noget for andre mennesker. Det enkelte menneske er ikke kun til for sig selv, men også for andre.


Dette kan kort sammenfattes til: Socialpraktikken har til formål at bibringe eleverne kendskab til og forståelse for det forskelligartede sociale arbejde, der udføres af offentlige og private institutioner, samt at hjælpe medmennesker til et værdigt liv.

Socialpraktikken kan udføres på to måder: Enten kan eleven være i socialpraktik i en hel uge, eller også kan praktikken fordeles over et længere forløb. I begge tilfælde gælder, at praktikken skal have en samlet varighed af ca. 37 timer.