Fripladser

Fripladser


Sankt Ansgars Skole ønsker at være en skole for alle, uanset økonomisk ståsted.
Derfor er det en mulighed at søge om tilskud, til betaling af skolepenge og til skolens lejrture.


Der søges om tilskud til skolepenge for et år ad gangen. I starten af skoleåret udsender kontoret, via ForældreIntra, en vejledning i ansøgningen Tilskud til skolepenge.


Ansøgningen skal senest være afleveret på skolens kontor ved udgangen af august måned.

Tildelingen af fripladstilskud til skolepenge afhænger af indkomstgrundlag, og hvor mange hjemmeboende børn under 18 år der findes i husstanden.

Tilskuddet for skoleåret bestemmes ud fra indkomst året før.