Fripladser

Fripladser


På Sankt Ansgars Skole ønsker vi at være en skole, hvor der er plads til alle. Derfor kan forældre søge om tilskud til betaling af skolepenge og lejrskoler.


Der søges om tilskud for ét skoleår ad gangen. Ansøgningen skal være afleveret på skolens kontor senest med udgangen af august. Kontoret udsender vejledning på forældreIntra til søgning ved skolestart i august.


Tildeling af fripladstilskud til skolepenge afhænger af ens indkomstgrundlag og hvor mange børn man har. Tilskud for skoleåret bestemmes ud fra indkomsten i året før.