Historie

Historie


Sankt Ansgars Skole har en lang og lidt kringlet historie, der strækker sig helt tilbage til 1700-tallet, og tager sin begyndelse i Indre by, hvor der i 1742 blev åbnet en skole i forbindelse med den katolske Sankt Ansgars Kirke.


I år 1900 begyndte byggeriet på byggegrunden Nørrebrogade 27, her samledes frem til midten af 1940 flere katolske skoler. Sankt Ansgars skole fra Bredgade, Sankt Josephs Skole i Griffenfeldsgade og Sankt Mariæ på Frederiksberg.


De første der drev skolen på Nørrebrogade var Sankt Joseph søstrene, og det arbejde søstrene lavede i tiden efter besættelsen er sigende for den tradition, der stadig præger Sankt Ansgars Skole den dag i dag.


I en tid, hvor kommunale fritidsordninger endnu ikke eksisterede, så søstrene en særlig forpligtigelse i at tage sig af de elever på skolen, der havde særligt vanskelige kår hjemme.I mange hjem var begge forældre udearbejdende, og børnene var efter skoledagen overladt til sig selv. Søstrene oprettede derfor en pasningsordning på skolen, helt frem til kl. 21.00 om aftenen. 

Et andet initiativ, der var langt forud for sin tid, var tilknytningen af en sundhedsplejerske til skolen. Længe inden de kommunale sundhedsplejersker fik deres gang på de Københavnske skoler, havde Sankt Joseph søstrene på Nørrebro afset en søster til formålet. Hun kunne tage rundt i hjemmene og hjælpe med alt fra fødsler til sygdom.


Det er i Sankt Joseph søstrenes ånd, at Sankt Ansgars Skole i dag tager et stort socialt ansvar og sørger for fripladser til økonomisk trængte familier og optager elever med mange forskellige behov.


Man kan læse mere om skolens lange rige historie på Wikipedia.