Skolestart for 0. klasse

Skolestart for 0. klasse


For børn på Sankt Ansgars Skole starter livet som skolebarn med, at de 1. maj starter i fritidshjemmet Sankt Johannes Gården, hvor de lærer deres kommende årgang at kende, ligesom de bliver bekendte med fritidshjemmet. Klasserne dannes ikke med det samme, men sammensættes og “afsløres” for børnene ved en fast og hyggelig ceremoni, efter nogle uger. Vi oplever, at når børnene i august starter i skole, er der allerede dannet venskaber og stærke bånd mellem dem - også på tværs af årgangen.


Det er muligt at skrive sit barn op til at begynde i 0. klasse, fra barnet er født. Ofte er det også muligt at melde barnet ind til start i det kommende skoleår. For at få jeres barn skrevet op til skolestart, kontaktes skolesekretær Kristina Murphy på sekretaer@ansgarsskole.dk.  


Herefter vil du/I blive inviteret til en samtale med skoleleder Malene Funch Sørensen, hvor jeres og skolens forventninger til skolestart- og liv drøftes. I får mulighed for at se skolen og dens faciliteter, til at stille spørgsmål og høre meget mere om skolen, dens værdigrundlag, pædagogiske og didaktiske tilgange og om hverdagen her i hjertet af Nørrebro.


I er naturligvis også meget velkomne til at kontakte skolen med spørgsmål forud for en eventuel samtale. Brug også her mailadressen sekretaer@ansgarsskole.dk


En god start


Det er en stor omvæltning for et barn at starte i skole. Rammerne er meget anderledes, end i børnehaven eller dagplejen, der er mange nye ansigter og der bliver stillet nogle nye krav til barnet.


Det er vigtigt for både børn og forældre, at det bliver en god start på det nye skoleliv. Derfor er der altid en personlig indmeldelsessamtale mellem forældrene og skolelederen, ligesom vi også har et fælles forældremøde inden skolestart.


Ved at børnene starter 1. maj på fritidshjemmet sikrer vi en blød start på deres nye liv. Til børnehaveklasserne er der tilknyttet en børnehaveklasseleder, ligesom den pædagog, der har ansvaret for klassen på fritidshjemmet, også er med i skolen i opstarten. Vi har valgt en indskolingsmodel der sikrer, at den vigtige kontakt til det enkelte barn og til barnets hjem bliver fulgt op og videreudviklet i hele indskolingsperioden.


Tiden i børnehaveklassen

I børnehaveklassen foregår læseindlæringen med udgangspunkt i sproglig iagttagelse og mange alfabet-, rim- og sproglege. Der er bøger både i dansk og matematik med forskoleøvelser, der træner elevernes begreber og er med til at gøre dem skoleparate. Elever, der viser interesse for at begynde læsning og skrivning, stimuleres til at gå videre i eget tempo.


Tryghed for de nye små opnås også ved, at 4. klasserne lige fra første skoledag er udset til at være deres venskabsklasser. Det kan virke meget overvældende at komme fra børnehavens lille fællesskab med få årgange til skolens mylder af børn i alle aldre. Når den lille elev har en stor kammerat, som barnet er tryg ved, opnår vi større trivsel både for de små og de store, da disse venskaber ofte varer skoletiden ud.