Sankt Ansgars Skole

 

Skolen i          af Nørrebro

Praktisk information

 

 

Indmeldelse og udmeldelse

En indmeldelse af en elev på Sankt Ansgars Skole begynder med en mail til vores skolesekretær, Kristina Murphy på sekretaer@ansgarsskole.dk.

 

Herefter vil du/I blive inviteret til en samtale med skoleleder Kirsten Poulsen, hvor jeres og skolens forventninger til skolestart- og liv drøftes. I får mulighed for at se skolen og dens faciliteter, til at stille spørgsmål og høre meget mere om skolen, dens værdigrundlag, pædagogiske og didaktiske tilgange og hverdagen her i hjertet af Nørrebro.

 

Er I interesserede i at få jeres barn skrevet op til at begynde i 0. klasse i et kommende skoleår, tager vi imod indmeldelser, fra barnet er født. Vi optager også løbende elever på senere klassetrin.

 

I er naturligvis også meget velkomne til at kontakte skolen med spørgsmål forud for en eventuel samtale. Brug også her mailadressen sekretaer@ansgarsskole.dk

 

Ønsker du at udmelde dit barn skal det ske skriftligt til skolelederen og der er en måneds opsigelse. Ved evt. udmeldelse er det vigtigt at være i dialog med klasselæreren der sammen med jer tilrettelægger afslutningen på skoleforløbet. 

 

 

Priser

Skolepenge kr. 1375,- pr. måned i 11 måneder for 1. barn.

2. barn kr. 1075,-.

3. barn kr. 775,-.

4. barn er gratis.

Morgenåbent kr. 150,- pr. måned.

 

 

Ferieplan

Ferieplan for skoleåret 2019-2020

Ferieplan for skoleåret 2020-2021 

 

Tilmelding til betalingsservice

Betaling af skolepenge kan gøres via betalingsservice.

Betalingsservice online tilmelding

 

 

Ungdomsuddannelsesvejledningen (UU-vejledning)

Sankt Ansgars Skole er tilknyttet den kommunale ungdomsudannelsesvejledning i København. Det betyder bl.a. at skolen har tilknyttet en fast ungdomsuddannelsesvejleder (UU-vejleder), der har til opgave at hjælpe og vejlede eleverne i udskolingen i forbindelse med valg af ungdomsuddannelse, når de er færdige med at gå på Sankt Ansgars Skole. UU-vejlederen tager sig bl.a. også af brobygning og erhvervspraktik.

UU-vejledningens hjemmeside: http://www.uu.kk.dk/

 

Karaktergennemsnit

Sankt Ansgars Skole gør opmærksom på, at karaktergennemsnittet ikke som sådan fortæller noget objektivt om kvaliteten af en skoles undervisning. Der er ofte store udsving i karaktererne fra år til år, ligesom gennemsnittet ikke fortæller, om alle elever har været til prøve. På Sankt Ansgars Skole går alle elever til prøve i 9. klasse. Karaktergennemsnittet er baseret på  7-trins-skalaen. 

Sankt Ansgars Skoles karaktergennemsnit for 2013

Sankt Ansgars Skoles karaktergennemsnit for 2014

Sankt Ansgars Skoles karaktergennemsnit for 2015

Sankt Ansgars Skoles karaktergennemsnit for 2016

Sankt Ansgars Skoles karaktergennemsnit for 2017

Sankt Ansgars Skoles karaktergennemsnit for 2018

Sankt Ansgars Skoles karaktergennemsnit for 2019


Arbejdstilsynserklæring

Arbejdstilsynserklæring 2014

 

Vedtægter

Vedtægter for "Den selvejende institution - Sankt Ansgars Skole" (2009 1/8)

 

Regnskaber

SAS Årsregnskab 2012

SAS Årsregnskab 2013

SAS Årsregnskab 2014

SAS Årsregnskab 2015

SAS Årsregnskab 2016

SAS Årsregnskab 2017

 

Polsk modersmålsundervisning

Zgłoszenie ucznia na naukę języka polskiego w gminie Kopenhaga

 

Sankt Ansgars Skole - Nørrebrogade 27 - 2200 København N - 35 39 46 46